فهرست واحد های موجود در ریاضی فیزیک

 

فهرست واحد های موجود در ریاضی فیزیک


 هوانوردی - خلبانی

 هوانوردی - مراقبت پرواز

 هوانوردی-ناوبری هوایی

 مهندسی نساجی

 مهندسی نفت

 مهندسی هوا فضا

 مهندسی مواد

 مهندسی معماری

 مهندسی مکانیک

 مهندسی مکانیک نیروگاه

 مهندسی کشاورزی

 مهندسی ماشینهای ریلی

 مهندسی معدن

 مهندسی فر ماندهی وکنترل هوایی

 مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی علمی کاربردی عمران دانشکده ی صنعت آب وبرق شهید عباس پور

 مهندسی عمران

 مهندسی صنایع

 مهندسی شیمی

 مهندسی سیستم

 مهندسی شهرسازی

 مهندسی دریا

  مهندسی رباتیک

 مهندسی پلیمر

  مهندسی خط و سازه های ریلی

 مهندسی حمل و نقل ریلی

 مهندسی برق

 مهندسی بازرسی فنی

 مهندسی پزشکی

 مدیریت هتلداری

 مدیریت مالی

 مدیریت و بازرگانی دریایی

 مدیریت و کمیسر دریایی

 کتابداری

 مخابرات هواپیمایی

 مدیریت

 کاردانی معماری سنتی

 کارشناسی علوم انتظامی

 کانه آرایی

  کاردانی دریانوردی

 کاردانی فنی الکترویک صدا وسیما

 کاردان فنی عملیات پتروشیمی

 کاردای فنی مواد -ریخته گری

  کاردان فنی معدن

 کاردان فنی کشتی

 کاردان فنی مکانیک

 فیزیک

  کاردان فنی عمران

 علوم کامپیوتر

 علوم وفنون هوانوردی-خلبانی هلی کوپتری

 علوم اقتصادی

 علوم حدیث

 علوم سیاسی

 ریاضی

 شیمی

 رشته های دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

 روانشناسی

  حسابداری

  حقوق

 تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

 تعمیر و نگهداری هواپیما

 تکنولوژی آبیاری

 امور گمرکی

 اویونیک هواپیما

 الکترونیک هواپیمایی

  آمار

 آبادانی وتوسعه روستاها

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
ابراهيم

به نظر من شما بسيار كار خوبي كرديد كه ديكران را از اين اطلاعات با خبر ميسازيد