سن درختان

حلقه‌های طلایی سن درختان
همه ساله با ایجاد حلقه‌های رشد جدید به ضخامت تنه درخت افزوده می‌شود. در حقیقت ایجاد حلقه‌های رشد، فرآیندی است که تحت عنوان رشد ثانویه از آن نام برده می‌شود. ویژگی حلقه‌های رشد این است که حلقه جدید از حلقه‌ای که سال گذشته رشد کرده متفاوت است.

تفاوت حلقه‌های رشد گیاه ناشی از این است که ساختار یا به عبارتی بافت چوب و مدت زمانی که به تشکیل این حلقه اختصاص می‌یابد در سال‌های مختلف متفاوت است، چوب درختان به شکل هیزم، کنده یا به عبارتی قطعه چوب اره نشده یا به صورت تخته و الوار در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.دانشمندان براساس حلقه‌های رشد، سن درختان را محاسبه می‌کنند. رشد ثانویه گیاه در مریستم ثانویه که محل تقسیم سلولی است اتفاق می‌افتد. کامبیوم بافتی است که موجب افزایش قطر ساقه و ریشه گیاه می‌شود. مریستم ثانویه متشکل از بافت کامبیوم آوندی و چوب‌پنبه‌ای است. بافت کامبیوم آوندی در فاصله بین آوندهای چوبی و آبکش و در انتهای منطقه رشد اولیه قرار دارد. این بافت موجب رشد ثانویه بافت چوبی و لیفی می‌شود. در نخستین مرحله از رشد ثانویه، سلول‌های مریستمی در فاصله بین بافت چوبی و لیفی رشد کرده و در قسمت اصلی، بافت اساسی گیاه حلقه‌ای را به دور تنه درخت ایجاد می‌کنند و با تقسیم سلول‌های بافت کامبیوم آوندی، آوندهای چوبی و آبکش اولیه ایجاد می‌شوند و در آخرین مرحله از فرآیند رشد ثانویه، بافت آوندی اولیه و ثانویه شکل می‌گیرد.

در علم دوران‌شناسی براساس حلقه‌های تشکیل شده در بخش چوبی گیاه، قدمت و سن آن محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر حلقه‌هایی که از زمان تولد شکل گرفته بیانگر سن درخت است. در نهاندانگان در نتیجه تقسیم کامبیوم و تحت تأثیر شرایط محیط در محل رشد گیاه حلقه‌های تیره و روشنی در فرآیند رشد گیاه در اطراف تنه اصلی درخت ایجاد می‌شود، اما در درختانی مانند کاج که از گیاهان مخروطی هستند بافت چوب به مراتب ساده‌تر و یکنواخت‌تر بوده و بخش قابل‌توجهی از بافت چوبی را آوندهای ناقص تشکیل می‌دهند. از آنجا که در دوره رشدی گیاه حلقه‌هایی در قسمت تنه درخت ایجاد می‌شود، می‌توان پوسته داخلی گیاه را جوان‌ترین حلقه رشد به حساب آورد. آوندهای آبکش یا بافت لیفی گیاه مسوولیت انتقال فرآورده و محصولات ساخته شده در نتیجه فرآیند فتوسنتز را که اغلب به شکل مواد قندی است، بر عهده دارد. در مقابل آوندهای چوبی گیاه، آب و نمک‌های معدنی را که از مواد لازم برای تولید مواد قندی هستند از ریشه به برگ‌ها می‌رسانند. در قسمت مرکزی تنه درخت، بافت نرم و زنده پوست درخت قرار گرفته است. این بخش که در حقیقت بافت چوبی گیاه است متشکل از بافت چوبی و بی‌رنگ است و ضخامت آن در قسمت‌های مختلف متفاوت است.از 70 هزارگونه درختی شناخته شده در سطح دنیا بخش قابل توجهی را گیاهان دولپه‌ای به خود اختصاص می‌دهند. قدیمی‌ترین درخت دنیا که قدمتی 4900 ساله دارد و همچنین مرتفع‌ترین درخت دنیا که ارتفاع آن به 110 متر می‌رسد از بازدانگان هستند.

/ 0 نظر / 393 بازدید