معما و سرگرمی همراه با جایزه

پاسخ شماره قبل

پاسخ 1

در این تصاویر اشکال داده‌شده طوری در خانه‌های جدول قرار گرفته‌اند که در هیچ‌یک از خطوط افقی و عمودی و همچنین قطرها، تصاویر همشکل و همرنگ قرار ندارند.

 

 

 

پاسخ 2

با جابه‌جایی 2 تا از چوب کبریت‌ها یک مربع بزرگ و یک مربع کوچک در این تصویر باقی می‌ماند.

 

 

 

پاسخ 3

ابتدا ظرف 7 لیتری را پر کنید سپس محتوی ظرف 7 لیتری را در ظرف 11 لیتری بریزید. ظرف 7 لیتری را دوباره پر کنید. محتوی ظرف را در ظرف 11 لیتری بریزید تا به طور کامل پر شود. ظرف 11 لیتری را خالی کنید. 3 لیتر آب باقیمانده در ظرف 7 لیتری را به ظرف 11 لیتری منتقل کنید. ظرف 7 لیتری را یک بار دیگر پر کنید و محتوی آن را به ظرف 11 لیتری منتقل کنید. به این ترتیب در ظرف 11 لیتری 19 لیتر آب ریخته‌اید.

/ 0 نظر / 61 بازدید